Bạn cần lưu ý:

Tên thương hiệu là để chỉ ra sự sẵn có của các bộ phận có thể so sánh, không bị nhầm lẫn với các bộ phận OEM. Tên công ty và thương hiệu được sử dụng ở đây là để tham khảo và nhãn hiệu được sở hữu bởi chủ sở hữu nhãn hiệu. Việc sử dụng các nhãn hiệu và nhãn hiệu này ở đây không ngụ ý bất kỳ liên kết nào giữa MGS Casting và chủ sở hữu nhãn hiệu.

Đối với các bộ phận được mua từ trang web này, khách hàng chịu trách nhiệm lựa chọn đúng các bộ phận để phù hợp với máy và ứng dụng của khách hàng. Các bộ phận được bảo hành, hãy nhấp vào đây để bảo hành, nhưng vì đây là cửa hàng trực tuyến, chúng tôi không cung cấp tư vấn về các bộ phận mà khách hàng cần hoặc các bộ phận sẽ hoạt động trong ứng dụng của khách hàng. Nếu bạn muốn được tư vấn về những phần nào bạn cần, hoặc những phần nào sẽ là tốt nhất cho ứng dụng của bạn, chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số + 86 15251744209.