ที่อยู่: ห้อง 3501 อาคารผู่ตงถนน Taixi เมืองหนานจิงจังหวัด Jiangsu

บุคคลที่ติดต่อ: Tomas Chien

หมายเลขโทรศัพท์:+ 86 15251744209

Whatsapp: + 86 15251744209

skype: mgscasting

อีเมล์: [email protected]

submitชัดเจน